Breeds of Ponies – Information on your favorite pony

We’ve tried to create an exhaustive list of the different types of ponies that are to be found in the world. Hopefully we didn’t miss too many.

 • American Shetland
 • American Walking Pony
 • Anadolu pony (also known as the Anadolu Ati)
 • Ariegeois Pony
 • Assateague Pony
 • Asturian pony
 • Australian Pony
 • Australian Riding Pony
 • Bali Pony
 • Bashkir Pony
 • Basque Pony
 • Basuto pony (Basotho pony)
 • Batak Pony
 • Bhutia Pony (Bhotia, Bhote ghoda, Bhutan, Bhutani, Bhutua)
 • Boer Pony
 • Bosnian Pony
 • British Riding Pony
 • British Spotted Pony
 • Burmese Pony
 • Carpathian Pony
 • Canadian rustic pony
 • Caspian pony
 • Chincoteague Pony
 • Chinese Guoxia
 • Coffin Bay Pony
 • Connemara pony
 • Czechoslovakian Small Riding Pony
 • Dales Pony
 • Danish Sport Pony
 • Dartmoor pony
 • Deli pony
 • Deutsches Reitpony
 • Dülmen Pony
 • Eriskay pony
 • Esperia Pony
 • Exmoor pony
 • Falabella
 • Faroe pony
 • Fell Pony
 • Flores pony
  • French Saddle Pony
  • Galician Pony
  • Garrano
  • Gayoe
  • German Riding Pony (Deutsche Reitpony or Weser-Ems Pony)
  • Gotland Pony
  • Guizhou pony
  • Guangxi
  • Hackney pony
  • Highland Pony
  • Hokkaido Pony
  • Hucul Pony (Hut,ul Pony)
  • Hunter Pony
  • Icelandic pony
  • Indian Country Bred
  • Java Pony
  • Kerry bog pony
  • Landais Pony
  • Lijiang pony
  • Lundy Pony
  • Manipuri Pony
  • Merens Pony
  • Miniature horse
  • Misaki
  • Miyako Pony
  • Narym Pony
  • New Forest Pony
  • Newfoundland pony
  • Noma pony
  • Nooitgedacht pony
  • Northlands Pony
  • Ob pony (Priob pony)
  • Peneia Pony
  • Petiso Argentino
  • Pindos Pony
  • Poney Mousseye
  • Pony of the Americas
  • Pottok
  • Quarter pony
  • Riding Pony
  • Sable Island Pony
  • Sandalwood Pony
  • Sardinian Pony
  • Shetland pony
  • Skogsruss
  • Skyros Pony
  • Spiti Pony
  • Sumba and Sumbawa Pony
  • Tibetan Pony
  • Timor Pony
  • Tokara Pony
  • Virginia highlander
  • Vyatka horse
  • Welara
  • Welsh pony
  • Welsh mountain pony
  • Welsh Pony
  • Welsh pony
  • Welsh pony of cob type
  • Western Sudan pony
  • Yakut Pony
  • Yonaguni
  • Zaniskari pony
  • Zemaituka,
  • Zhumd, Zhemaichu, or Zhmudka